Հարցում. Ըստ Ձեզ Նշվածներից Ո՞վ Է Առավել Սիրված Ու Ճանաչված

Պրոյեկտիվ, անհատական թեստերը սկզբնապես նախատեսված են եղել կլ ինիկական հո գեբաններին օգնության համար բնավորության և հու զական խա նգարումների ախտորոշման մեջ։ Պրոյեկտիվ գնահատման նպատակը անձի չգիտակցված կո նֆլիկտների,նրա վա խերի և անհ անգստության աղբյուրների բացահյտումն է։«Պրոյեկտիվ մեթոդ» տերմինն առաջադրել է Լ. Ֆրանկը այն մեթոդների անվանման համար, որոնցում փորձարկվոեղին տալիս են անորոշ ազդակներ, որոնց բովանդակությունը չի ենթադրում հստակ, տվյալ մշակույթով պայմանավորված պատասխաններ։

Կիսվել սոց․ ցանցերում